Reklamacje i zwroty

Adres składania reklamacji i proces reklamacji lub zwrotu produktu

ADRES:
LipGold.pl Łukasz Pruchnik
ul. Rynek 16
38-200 Jasło
woj. podkarpackie

Reklamacje

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).

2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.

4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@lipgold.pl lub telefonicznie: +48.660410565. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Formularz reklamacyjny - wzór

 

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, biżuteria zametkowana, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Jeśli w Państwa ocenie jakość biżuterii nie jest w pełni satysfakcjonująca, uprzejmie prosimy zastosowanie się do poniższych zaleceń.
1. Klient będący jednocześnie konsumentem (osoba fizyczna), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeśli klient nie został powiadomiony o tym prawie termin odstąpienia od umowy wydłuża się do 1 roku.
2. Oświadczenia zaleca się wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@lipgold.pl lub listownie na adres:
LipGold.pl Łukasz Pruchnik
Rynek 16
38-200 Jasło
lub dostarczyć osobiście do salonu jubilerskiego LipGold.pl
3.Towar zmodyfikowany lub sprowadzony na indywidualne zamówienie "nie jest" objęty prawem odstąpienia od umowy. Towary wykonywane lub sprowadzane na indywidualne zamówienie to w szczególności: obrączki wykonywane na zamówienie, wyroby grawerowane lub personalizowane według wytycznych klienta, wyroby przygotowywane według wytycznych klienta i projektowane na jego życzenie, wyroby, w których na życzenie Klienta dokonano zmian, np. oprawiono nietypowe kamienie lub które wykonano w nietypowych rozmiarach czy kolorystyce, wyroby na których wykonano napisy, towary sprowadzane na życzenie klienta.
4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient proszony jest o niezwłoczny zwrot zamówionego towaru na swój koszt, ale w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Koszt towaru wraz z pierwotnym kosztem przesyłki zostanie przez sklep internetowy www.lipgold.pl zwrócony w taki sposób, jaki dokonał Klient, chyba że wyrazi on zgodę na inną formę zwrotu płatności. Zwrot kosztów następuje w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty złożenia odstąpienia od umowy. Zwracana jest najtańsza opcja dostawy, mimo iż Klient może wybrać droższą.
5. Prawu odstąpienia od umowy nie podlegają wyroby z brylantami i diamentami oraz kamieniami naturalnymi sprowadzane na zamówienia Klienta.
6. W przypadku biżuterii o znacznej wartości, zastrzegamy sobie prawo poddania zwracanego wyrobu specjalnej ekspertyzie potwierdzającej autentyczność wracanego towaru.
7. W przypadku stwierdzenia, że zakupiony produkt był użytkowany w sposób, który sprawił, że nosi ślady użytkowania, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu.
8. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
9. Wszelkie zwroty i reklamacje prosimy odsyłać do siedziby Internetowego Salonu Jubilerskiego www.lipgold.pl razem z wypełnionym formularzem oraz dowodem zakupu (paragon, faktura).
 Zwroty wysyłane są na koszt własny.
Przesyłkę należy zaadresować z dopiskiem ZWROT lub REKLAMACJA
LipGold.pl Łukasz Pruchnik
Rynek 16
38-200 Jasło
lub dostarczyć osobiście do salonu jubilerskiego LipGold.pl

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.

2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.

3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).

4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

Formularz zwrotu - wzór