Cechy probiercze

Cecha probiercza jest znakiem urzędowym, potwierdzającym wykonanie przez Urząd Probierczy badań określających zawartość metalu szlachetnego w wyrobie, informującym o wynikach tych badań ( par.20.1, rozdz.5- Prawo probiercze, Dz.U.Nr 55,poz.249, z późn.zm.) Wszystkie wyroby z metali szlachetnych wyprodukowane w kraju lub za granicą mogą być dopuszczone do obrotu handlowego na terenie kraju po uprzednim ich zbadaniu przez organy administracji probierczej i oznakowaniu właściwą dla zawartości metalu szlachetnego w stopie cechą probierczą. Zwolnienie od obowiązku zgłaszania do badania i cechowania określa Art.8.1 (Dz.U.z dn.28.06.1999 r)

Poniżej umieściliśmy dla Państwa zestawienie cech probierczych w formie tabeli dla metali szlachetnych tj. złota, srebra, platyny oraz palladu. 

Tutaj mogą je Państwo pobrać.